Skip to Content
30% הנחה על כל האתר (לא כולל קולקציה חדשה)
משלוח חינם מעל 400

תנאי שימוש

1.         כללי

1.1.  ברוכים הבאים לאתר האינטרנט https://noss.co.il/ (להלן: “האתר“) בבעלות העסק נוס ביי גל , ח.פ 302211131 אשר כתובתו בניסים אלוני 21 תל אביב 

1.2.  ההוראות שבמסמך תנאי שימוש, וכן מדיניות הגנת פרטיות ומדיניות ה-Cookies של העסק (להלן ביחד: “תנאי השימוש“) יחולו על שימוש באתר ויהוו את הבסיס המשפטי בכל עניין שבין המשתמש באתר (להלן: “המשתמש“) לבין החברה. לפיכך, אנא קרא את תנאי השימוש בעיון רב.

1.3.  השימוש באתר, שעליו יחולו תנאי שימוש אלה, הינו כל פעולה המתבצעת באתר, כדוגמת גלישה באתר, הזמנה או רכישה של מוצרים המוצעים באתר, לרבות באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי), בין אם ברשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת ו/או אמצעי תקשורת אחרים, וכן לרבות באמצעות אפליקציה ו/או כל מדיה אחרת בה מופעל האתר.

1.4.  שימוש המשתמש באתר מהווה את הסכמתו המפורשת של המשתמש להוראות תנאי השימוש. ככל שהמשתמש אינו מסכים לאמור בתנאי השימוש, עליו להימנע מלבצע כל שימוש באתר.

1.5.  העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השימוש מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

1.6.  העסק רשאי בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר, באופן חלקי או כולל, או לתקן או לשנות את אופיו ותוכנו. למשתמש לא יהיו טענות כלפי העסק בגין שינוי כאמור.

1.8.  כותרות הפרקים להלן מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש בלבד, ולא תשמשנה בפרשנות תנאי השימוש.

1.9.  השימוש באתר מותר למטרות אישיות בלבד של המשתמש ואין לבצע בו כל שימוש וכל רכישה לכל מטרה אחרת, לרבות מטרות מסחריות.

1.10.  המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של העסק בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

1.11.  השימוש באתר ובתכנים שבו הואכפי שהוא” (“AS IS”), ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות. אין להשתמש בתוכן באופן חלקי או כולל לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא הסכמתו המפורשת של העסק מראש ובכתב.

1.12.  במקרה בו תהא סתירה בין האמור באתר ו/או בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי השימוש, תגברנה הוראות תנאי השימוש.

2.         המוצרים

2.1.  לצורך תנאי שימוש אלה, “המוצריםהם המוצרים הנמכרים מעת לעת באתר.

2.2.  העסק אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של מוצרים באתר, והוא רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובכל עת, לשנות, להחליף ולהוציא מוצרים ממגוון המוצרים שבאתר.

2.3.  תמונות המוצרים ו/או מדריך המידות באתר נועדו להמחשה בלבד, ואינם מחייבים את העסק. מובהר כי ייתכנו הבדלים בין המידות המוצגות באתר, חלקם או כולם, לבין מידות המוצרים בפועל, והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

2.4.  מבלי לגרוע מכלליות האמור, נפלה טעות קולמוס בתיאור הצבע ו/או בנראות הצבע, ו/או קיים הבדל בין צבע המוצר לבין האופן בו נראה הצבע במסך, לא יחייב הדבר את העסק. הצבעים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים המוצגים באתר, חלקם או כולם, לבין הצבעים של המוצרים בפועל.

3.         הזכות/כשרות לבצע רכישות באתר

3.1.  כל משתמש אשר עומד בתנאים המצטברים המפורטים להלן רשאי לרכוש מוצרים באתר:

3.1.1.  המשתמש הוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בכלל זה המשתמש מצהיר כי הוא בן 18 שנה או מבוגר יותר.

3.1.2.  המשתמש הוא כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין עי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל, או קיבל את הסכמתו מרצון של בעל כרטיס אשראי כאמור, לעשות בו שימוש, או רשום לאפליקציית תשלומים בה ניתן לבצע תשלומים באתר.

3.1.3.  המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

3.2.  העסק שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה לרכישת מוצרים ו/או לבטל רכישות של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי הוראות תנאי השימוש או המנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר ו/או העסק.

3.3.  העסק שומר לעצמו את הזכות להגביל את כמות המוצרים שהמשתמש רשאי להזמין באתר.

4.         הזמנת מוצרים באתר ורישום לאתר

4.1.  ניתן לבצע הזמנת מוצרים באתר כאורח, ללא רישום. על מנת לבצע הזמנה יש להזין את הפרטים המבוקשים באתר.

4.2.  לחלופין, ניתן לבצע הזמנת מוצרים באתר כמשתמש הרשום לאתר, וזאת באמצעות שדההתחברות/הרשמהבאתר. כמו כן, ניתן ליצור חשבון באמצעות חשבון Google קיים. כדי ליצור חשבון באתר יש להזין את הפרטים המבוקשים ויש לבחור סיסמה אשר תשמש את המשתמש בכניסות עתידיות לחשבון שלו. על ידי התחברות לאתר באמצעות Google או כניסה באמצעות צד שלישי כלשהו, המשתמש מאשר, מצהיר ומתחייב שחשבון ה – Google או כל צד שלישי אחר דרכו התחבר, הוא של המשתמש ויש לו זכויות מלאות לספק לחברה את המידע בחשבון. משתמש רשום באתר יכול לעקוב אחרי מצב הזמנותיו באזור האישי שלו באתר.

4.3.  לאחר בחירת מוצר והוספת המוצרים לסל הקניות”, המשתמש יבצע את ההזמנה בהתאם להוראות המופיעות באתר.

4.4.  במסגרת ביצוע ההזמנה, על המשתמש למסור לחברה פרטים אודותיו ולבחור אמצעי תשלום. ללא מסירת הפרטים המבוקשים, לא יהיה בידי המשתמש לבצע את ההזמנה. מובהר, כי המשתמש מתחייב לספק פרטים מלאים ונכונים.

4.5.  במעמד ביצוע ההזמנה, יבחר השתמש באחד מאמצעי התשלום הזמינים באתר, כפי שיתעדכנו מעת לעת על ידי העסק. ככל שהמשתמש בחר לשלם באמצעות כרטיס האשראי, העסק יבצע בטרם ביצוע ההזמנה אימות פרטי כרטיס האשראי וקבלת אישור על ביצוע התשלום מאת חברת האשראי. מבלי לגרוע מהוראות כל דין והוראות תנאי השימוש, העסק לא יוכל לאשר את ההזמנה ללא אישור חברת האשראי. כמו כן, המשתמש יכול לשלם באמצעות יישומי/אפליקציות תשלומים, כפי שיעודכן באתר מעת לעת, בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של יישומי התשלומים. 

העסק רשאי לעשות שימוש בשירותי אימות של חברות אשראי.

4.6.  על המשתמש להקפיד למסור פרטים נכונים ומדויקים בעת ביצוע ההזמנה כדי למנוע תקלות ועיכובים בביצוע ההזמנה. למען הסר ספק, המשתמש יהיה מנוע מהעלאת כל טענה ו/או דרישה כלפי העסק בגין עיכובים ו/או תקלות בהזמנה הנובעות ממסירת פרטים לא מלאים ו/או מדויקים.

4.7.  בתום ההזמנה ולאחר השלמת ביצוע ההזמנה, תישלח הודעה אלקטרונית בדבר קליטת ההזמנה לכתובת הדואר האלקטרונית שהזין המשתמש בעת ביצוע ההזמנה. למען הסר ספק, אישור זה אינו מחייב את העסק לספק את המוצרים, והוא מהווה עדות לכך שפרטי ההזמנה נקלטו אצל העסק.

4.8.  ככל שלאחר ביצוע ההזמנה יתגלה לעסק כי לא ניתן לספק אחד או יותר מהמוצרים שנרכשו במסגרת ההזמנה, לרבות משום שאינו קיים במלאי (גם אם בעת ביצוע ההזמנה הוצג כקיים במלאי), לא יהיה העסק מחויב לספק את המוצר למשתמש, ולא יחויב המשתמש בתשלום על המוצר שלא ניתן לספקו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה נגד העסק בעניין זה. במקרה זה העסק יצור קשר עם המשתמש באמצעות פרטי הקשר שהמשתמש סיפק באתר, ויודיע לו כי לא ניתן לספק את המוצר.

4.9.  למען הסר ספק, במקרים בהם ביטול הפריט מסל הקניות משנה את הרכב הסל ובעקבות כך את דמי המשלוח, רשאי העסק ליידע את המשתמש מראש ולאפשר לו לבחור פריט אחר, לבטל את ההזמנה ו/או חלקה, או לשלם את דמי המשלוח כנדרש על פי מדיניות המשלוחים.

4.10.  העסק רשאי לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר באתר בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו המחירים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים.

4.11.  יום עסקים חל בימים ראשון עד חמישי, כאשר יום ביצוע ההזמנה, ימי שישי, שבת, ערבי חג, חגים, ימי שבתון, חול המועד וימי זיכרון אינם נכללים כיום עסקים.

5.         אספקה, הובלה ומשלוח

5.1.  המחירים באתר אינם כוללים דמי משלוח. לפיכך, בנוסף למחירי המוצרים, המשתמש יחויב בדמי משלוח בהתאם למדיניות המשלוחים של העסק, כפי שתעודכן מעת לעת.

5.2.  לאחר אישור ביצוע ההזמנה, העסק או מי מטעמו, יספק את ההזמנה לכתובת בישראל שהוזנה בעת ההזמנה, ובהתאם למדיניות המשלוחים.

5.3.  זמן האספקה (איסוף עצמי / משלוח עד הבית) הינו 2-7 ימי עסקים, לא כולל את יום ההזמנה. על אף האמור, זמני המשלוח המפורטים במדיניות המשלוחים הם משוערים ויימנו ממועד אישור ההזמנה על ידי החברה. ייתכנו עיכובים במועדי האספקה לרבות אלה התלויים בצדדים שלישיים לרבות חברת ההפצה, שאינם בשליטתו של העסק, והעסק לא ישא באחריות לאיחור/עיכוב במועד אספקת המוצרים.

5.4.  לא סופק המשלוח מסיבה הקשורה במשתמש, לרבות אך מבלי לגרוע, עקב מסירת פרטים שגויים ו/או לא נכונים ו/או לא מדויקים בעת ביצוע ההזמנה ו/או שהמשתמש סירב לקבל את המשלוח, יחויב המשתמש בעלות דמי המשלוח.

5.5.  העסק לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאיאספקה של הזמנה, שנגרם כתוצאה מכוח עליוןו/או מאירועים שאינם בשליטתו של העסק ו/או של חברת ההפצה, מלחמות, שביתות, אסונות טבע, אירועים ביטחוניים, מגפות, סגרים, תקלות במערכת המחשוב, תקלות במערכות הטלפונים, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, שינויים במצב הביטחוני, בריאותי ומצבים ואירועים נוספים שאינם בשליטת העסק ו/או חברת ההפצה.

5.6.  העסק וכל מי מטעמה רשאית לסרב לספק הזמנה לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית כפי שישתנו מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתו של העסק.

5.7.  העסק רשאי לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

5.8.  תעריף המשלוח ביחס להזמנה שבוצעה הוא תעריף המשלוח באתר בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו תעריפי המשלוחים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב המשתמש לפי התעריפים המעודכנים.

5.9.  איסוף עצמי מהסטודיו הינו ללא עלות. בעת ביצוע ההזמנה יש לסמן את ״איסוף עצמי״ לאיסוף המוצר. עם הגעת המוצר לסטודיו, יקבל המשתמש הודעה או שיחה טלפונית למספר הטלפון שהוזן בעת ההזמנה (בהתאם לשיקול דעתו של העסק).

6.         שירות לקוחות

בשאלות לגבי המוצרים, או לפרטים נוספים בקשר לאתר, פעילותו ואופן ביצוע הזמנות, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של העסק באחד מהאמצעים הבאים:

6.1.  צט בוואטסאפ בטלפון: 054-5599446 , בימים אה בין השעות 19:00 – 10:00;

6.3.  בדואר אלקטרוני: [email protected]

6.4.  בעמודצור קשרבאתר האינטרנט: www.noss.co.il

7.         ביטול  עסקה והחזרת מוצרים שנרכשו באתר

7.1.  משתמש שביצע הזמנה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמא-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“) אשר עיקריהן יובאו להלן.

7.2.  משתמש שביצע עסקה לרכישת מוצרים באתר, יהא רשאי לבטל את רכישת המוצרים, מיום עשיית העסקה ועד 48 שעות בלבד מיום קבלת המוצרים או להחליפם עד 14 יום מיום קבלת המוצרים כמפורט להלן. האמור לא חל ביחס למוצרים שנרכשו על ידי המשתמש בסטודיו.

7.3.  ביטול עסקה יתבצע באמצעות הודעת ביטול שתימסר לעסק או בקשה להחלפת המוצרים (ביחד להלן: “ההודעה“) באחת מהדרכים הבאות:

7.3.1.  בסטודיו;

7.3.2.  צט בוואטסאפ בטלפון: 054-5599446 בימים אה בין השעות 19:00 – 10:00;

7.3.3.  בדואל: [email protected];

7.4.  בהודעה ימסור המשתמש את שמו, מספר תעודת זהות ומספר ההזמנה שהוא מעוניין לבטל או להחליף, מספר טלפון או כתובת דואל באמצעותם ניתן ליצור עימו קשר וככל שהביטול מתבצע בטלפון גם ארבע ספרות אחרונות/מידע בדבר אמצעי התשלום בו בוצעה העסקה.

7.5.  ככל שהמשתמש מבקש לבטל את העסקה לאחר שקיבל את המוצרים לידיו, המשתמש ישיב, על חשבונו, את המוצרים לידי העסק בסטודיו, או באמצעות שליח מטעם העסק. בחר המשתמש להחזיר את המוצרים באמצעות שליח מטעם העסק, המשתמש יתאם את מועד הגעת השליח עם העסק, בהתאם למדיניות ההחזרות והביטולים של העסק. תעריף החזרת המוצרים באמצעות שליח יפורסם באתר העסק. העסק רשאי לעדכן את תעריפי ההחזרות של המוצרים באמצעות שליח מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

7.6.  על אף האמור לעיל, ככל שהביטול נבע מפגם או קלקול במוצר ובהתאם להוראות החוק, העסק תאסוף את המוצרים מהמקום בו נמסרו המוצרים למשתמש, וזאת ללא עלות מצידו של המשתמש. המשתמש יתאם מועד איסוף המוצרים עם העסק באמצעות יצירת קשר עם העסק כמפורט בסעיף 7.3 לתנאי השימוש לעיל.

7.7.  למען הסר ספק, זכות הביטול לא תחול על מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי דרישות או מידות מיוחדות ו/או מכוח כל הוראה אחרת הקבועה בחוק הגנת הצרכן ו/או דין אחר, ואשר מגבילה את זכות הביטול כאמור. כמו כן, לא ינתן החזר כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, לרבות תווי קניה.

7.8.  בכפוף לקבלת אישור העסק ולקבלת המוצרים אצל העסק כמפורט בסעיף 7.7 לעיל, החברה תחזיר למשתמש, את אותו חלק ממחיר העסקה ששילם המשתמש בגין המוצרים ותבטל את החיוב ששולם. המשתמש ישמור את החשבונית עד לקבלת אישור שההחזר הכספי בוצע.

7.9.  במקרה של ביטול עסקה לרכישת מוצר שנקנה במבצע או באמצעות שימוש בהטבה, הסכום שיוחזר, ככל שעומדת למשתמש הזכות לקבלת החזר כספי, יהיה זה ששולם בפועל (כלומר לאחר מימוש המבצע או מימוש ההטבה). מוצרים שנרכשו בתנאימכירה מיוחדת” (למשל 1+1, 3 ב-100 ) ו/או בהטבות, יוחזרו על פי אותם תנאי הרכישה (בהחזרה של כל המוצרים). ככל שיוחזרו רק חלק מהמוצרים, החזר הכספי ו/או שובר זיכוי (לפי העניין) יינתן בהתאם לשיעור ההנחה היחסי שניתן בפועל בגין המוצר, בעת הרכישה.

7.10.  העסק יהיה רשאי לגבות מהמשתמש דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה או 100 , לפי הנמוך מבין השניים ובלבד שהביטול לא נבע מפגם, קלקול במוצר, אי התאמה בין המוצר שהתקבל לבין מסמך פרטי העסקה, והכל בהתאם להוראות החוק.

7.11.  למען הסר ספק, בעסקה אשר בוטלה באופן חלקי, כך שלא כל הפריטים שהוזמנו באותה הזמנה הוחזרו לחברה, לא יוחזרו דמי משלוח.

7.12.  ביטול עסקה והחזר כספי יתאפשרו רק בכרטיס האשראי או יישום התשלומים באמצעותו בוצעה ההזמנה באתר.

7.13.     הזיכוי הכספי יתבצע תוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר בידי העסק. ההחזר יבוצע באותם התנאים של העסקה המקורית.

7.14.  בנוסף לאמור לעיל, בתוך 48 שעות ממועד קבלת המוצר, המשתמש רשאי להחליף מוצר אותו רכש באתר או להחזיר מוצרים ולקבל עבורם שובר זיכוי מלא (קרדיט) לרכישה חוזרת באתר. אם המשתמש בוחר לקבל קרדיט לאתר לא ינוכו דמי ביטול. בחר המשתמש להחזיר את המוצרים באמצעות שליח מטעם העסק, המשתמש יתאם את מועד הגעת השליח עם העסק. העסק רשאי לעדכן את תעריפי המשלוח כאמור מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

7.15.  זכותו של המשתמש לבטל עסקה ו/או להחליף מוצרים אינה גורעת מזכותו של העסק לתבוע את נזקיו במקרה של ביטול עסקה ו/או החזרת מוצרים אם העסק תיווכח כי ערכם פחת, לרבות כתוצאה מהרעה או שינוי במצבם בזמן שהיו ברשותו של המשתמש.

7.16.  למען הסר ספק, מובהר כי מדיניות ביטול ו/או החלפת מוצרים בסטודיואינה חלה ביחס למוצרים הנרכשים באתר.

8.         ביטול ההזמנה עלידי העסק

8.1.  העסק יהא רשאי לבטל את הזמנת המשתמש ובין היתר ככל שנפלה טעות במחיר ההזמנה, ולפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ומכל סיבה שהיא.

8.2.  העסק ישלח למשתמש הודעה על ביטול ההזמנה, תחזיר למשתמש את אותו חלק ממחיר העסקה ששילם המשתמש בגין המוצרים ותבטל את החיוב ששולם (אם וככל ששולם). למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד העסק עקב ביטול כאמור.

9.         מבצעיםהטבות והנחות

9.1.  העסק רשאי להציע באתר מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי מבצעים, הטבות, הנחות ועוד וכן רשאית בכל עת להפסיק את כל אלה, להחליפם או לשנותם, ובין היתר אך לא רק לשנות את המועדים, להפסיקם או להאריכם, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

9.2.  אין למשתמש זכות קנויה ליהנות ממבצעים, הנחות, הטבות ועוד. כל שינוי בפרטי ההזמנה או במחירה, תהיה סיבתו אשר תהיה, יגרור אחריו בדיקה מחודשת של זכאות המשתמש למבצע, הטבה, הנחה.

9.3.  במבצע/הנחה/הטבה בהם משתתפים יותר ממוצר אחד, המבצע/הנחה/הטבה תינתן על המוצר הזול מבניהם. במימוש המבצע/הטבה/הנחה יותר מפעם אחת, המבצע/הטבה/הנחה  תינתן על הפריטים הזולים ביותר בהזמנה.

10.     אחריות ושירות

10.2.  העסק עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה מידע נכון אך מובהר, כי עלולים להופיע בו אי דיוקים או שגיאות. העסק לא ישא באחריות בקשר עם אי דיוקים או שגיאות כאמור.

10.3.  העסק לא ישא בכל אחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, ישיר ו/או עקיף אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר, ביצוע הזמנה, רכישת מוצרים, שימוש במוצרים וכל הכרוך והקשור בכך.

10.4.  העסק וכל מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, בקשר עם שימוש ו/או הזמנה באמצעות האתרתהא עילת התביעה אשר תהאלרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

10.5.  היה ועל אף האמור לעיל, יקבע בית משפט כי לעסק אחריות כלפי המשתמש אזי אחריות של העסק בקשר עם תנאי שימוש אלה ועל פי דין, לרבות אך לא רק אחריות בגין הפסד, נזקים, סעדים עלויות והוצאות (לרבות הוצאות שכט סבירות) תוגבל לנזקים ישירים בלבד שיגרמו על ידי העסק וכל מי מטעמה בלבד וסך האחריות והחבות מצטברת של העסק וכל מי מטעמו לא תעלה על סך התמורה אשר שולמה בפועל על ידי המשתמש עבור מוצר שרכש מהעסק ובגינו הוגשה התביעה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העסק לא יהא אחראי, לנזק עקיף, תוצאתי, מיוחד ו/או עונשי כלשהו.

11.     שיפוי

המשתמש מתחייב בזאת לשפות את החברה וכל מי מטעמה מפני כל נזק, אובדן, חבות, תביעה או דרישה ולרבות הוצאת משפטיות ושכר טרחת עוד, שיגרם על ידי המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו בעקבות שימוש המשתמש באתר שלא כדין ו/או הפרת תנאי מתנאי השימוש.

12.     משלוח דברי פרסומת, ניוזלטרים ודיוור ישיר

12.1.  העסק מציע למשתמש לקבל מהעסק וכל מי מטעמו ניוזלטרים, מידע על הטבות, מבצעים, הנחות ומידע שיווקי, לרבות דברי פרסומת כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשנב-1982 (להלן: “ההודעותו-“החוקבהתאמה). הסכמת המשתמש לקבלת ההודעות מהווה הסכמה מפורשת לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות החוק.

12.2.  במילוי הפרטים באתר המשתמש נותן את הסכמתו המפורשת לקבל את ההודעות בכל האמצעים האלקטרוניים לרבות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, דואל, הודעת מסר קצר, SMS ועוד.

13.     הפסקת פעילות האתר

העסק שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, לתקופה קצובה או לאלתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, את פעילות האתר ו/או חלקו ו/או מכירת מוצרים באמצעותו ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כנגד העסק בקשר עם האמור.

14.     קניין רוחני

14.1.  כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, בין אם רשומים ובין אם לאו, הינם רכושו של העסק בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר העסק, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

14.2.  אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקודמחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

14.3.  אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים עי העסק, בבסיס הנתונים של העסק, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים העסק בלא קבלת הסכמה מפורשת של העסק מראש ובכתב.

14.4.  אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של העסק. כל שימוש בקניינו זה של העסק יעשה על פי הוראות תנאי השימוש בלבד.

14.5.  אין לעשות כל שימוש בסימן מסחרי או עיצוב של מוצר או דגם המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכח הדין בישראל והן מכח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל.

15.     משלוח מסמכים למשתמש

15.1.  העסק יהיה רשאי לשלוח למשתמש בדרך ממוחשבת ובאמצעים טכנולוגיים (לרבות באמצעות כתובת דואל שהמשתמש מסר לחברה, SMS, הודעות ועוד), מסמכים בקשר עם ההזמנה לרבות מסמכים פיננסיים.

15.2.  מסמכים אלה כוללים, בין היתר, חשבוניות מס, קבלות, מסמכים שהעסק נדרשת לשלוח למשתמש במקרים של עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) (ככל שרלוונטי), מסמכים שהעסק נדרשת לשלוח בהתאם לחוק הגנת הצרכן ועוד. שימוש של המשתמש באתר מהווה הסכמה לקבל מסמכים כאמור  בדרך ממוחשבת כאמור בסעיף זה.

16.     שימושים אסורים

הפעולות הבאות הינן אסורות והמשתמש איננו רשאי (ואיננו רשאי להתיר לכל צד שלישי) לבצע את הפעולות הבאות:

16.1.  להשתמש באתר ו/או בתוכן לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתימורשית ו/או אסורה.

16.2.  להשתמש באתר ו/או בתוכן למטרות מסחריות או שאינן פרטיות.

16.3.  להסיר או להפריד מהתוכן ו/או מהאתר כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של העסק או נותני הרישיון שלו, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®).

16.4.  להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי אודות משתמשים, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, זחלן, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתר ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע.

16.5.  לפגוע ולשבש פעולות האתר או השרתים או הרשתות המאחסנות את האתר.

16.6.  לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול על תשתית האתר.

16.7.  לעקוף את האמצעים בהם העסק משתמש על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר.

16.8.  להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דהקומפילציה, או להפריד כל חלק בתוכן או באתר, או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה אחרתשל כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של החברה, לרבות קניין רוחני של החברה.

16.9.  למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר.

16.10.  להפר את תנאי השימוש וכל חלק מהם.

16.11.  להפר הוראות כל דין בקשר עם השימוש באתר.

17.     הפרת תנאי השימוש

הייתה לעסק סיבה לחשוד כי הפר משתמש תנאי מתנאי השימוש, העסק יהיה רשאית, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לנקוט באחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לחברה על פי דין:

17.1.  לחסום את גישת המשתמש לאתר;

17.2.  לבטל את ההזמנה של המשתמש;

17.3.  לדרוש ו/או לתבוע מהמשתמש כל סעד לו הינה זכאית על פי כל דין.

18.     מידע באתר

18.1.  האתר כולל מידע כללי אודות העסק, תחום פעילותו והמוצרים השונים המוצעים על ידו באתר.

18.2.  המידע הינו על בסיס “AS-IS” והוא מוצג למטרות מידע בלבד.

18.3.  האתר יכול שיציע קישורים, היפרקישורים או באנרים לאתרים אחרים, אשר העסק איננו מפקח עליהם או בודק אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחתם. לפיכך, העסק לא ישא בכל חבות והוא פטור מכל אחריות בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש ולצד שלישי, בגין השימוש באתר ו/או דפי אינטרנט כאמור ו/או התוכן שמפורסם בהם.

19.     הדין החל וסמכות השיפוט

התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר או הקשור אליו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביביפו.

20. מדיניות פרטיות

20.1. כדי לרכוש מוצר, הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, פרטי כרטיס האשראי למערכת .

20.2. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר למערכת הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, ייאגרו במאגרי המידע של המערכת . ברישומו לאתר ושימוש בו המשתמש מאשר לאגור מידע כאמור.

20.3. -מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.


21.    
תנאים נוספים

21.1.  ככל שהוראה מהוראות תנאי שימוש אלה, תקבע על ידי ביהמש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

21.2.  המחירים באתר כוללים מעמ, ככל שחל.

21.3.  אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעסק לפי כל דין.

21.4.  ויתור, הימנעות מפעולה במועד או מתן ארכה לא ייחשב כויתור של העסק על זכות מזכויותיו לפי תנאי שימוש אלה או על פי דין, ולא ישמש מניעה לתביעה על ידו או מי מטעמו, אלא אם כן נעשה ויתור כזה באופן מפורש ובכתב.

21.5.  העסק רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את תנאי השימוש מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת או התראה על כך. תנאי שימוש עדכניים שיפורסמו באתר יחייבו את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש לאחר עדכון התנאים יהווה הסכמה של המשתמש לתנאים המעודכנים לרבות לשינויים שנערכו.

21.6.  אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף, תנאי זה ימחק מתנאי שימוש אלה ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות יתר תנאי השימוש.

מעודכן לחודש נובמבר 2023.

בחזרה למעלה
דילוג לתוכן